Brazilian Escort in Hong Kong HK

Brazilian Escort in Hong Kong
  • Brazilian Escort in Hong Kong
    Brazilian Escort in Hong Kong

AGE: 27
STATS: 36D
HEIGHT: 5’5″
EYES: Brown
NATIONALITY: Brazilian
LANGUAGES: English,Portuguese
ENGLISH: Conversational
ORIENTATION: Bisexual